Az etika boldogít

Novák Antónia Az etika boldogít

Hogy mi a boldogság? Kinek mit jelent a boldogság? Kit mi tesz boldoggá? Számtalan válasz van rá. Valószínű nem sok ember van, akinek pontosan ugyanaz lenne az elképzelése, válasza. De mindegyik válaszban lenne egy közös nevező, akár megfogalmazásra kerül, akár nem, akár tudatos, akár nem. Ez pedig az ETIKA. Nem véletlen hát e nem hétköznapi megfogalmazás, hogy az etika boldogít.

Az etika ugyanis nem más, mint a személy természetes és alapvető szándéka a jóra. A szándéka arra, hogy segítse önmaga és mások életét anélkül, hogy kárt okozna.

forrás: wikiszotar.hu

Etika vagy etikátlanság, avagy boldogság vagy látszólagos boldogság?

Nehéz is lenne boldogságról beszélnünk, ha olyan életet élnénk, amivel rombolnánk magunkat, akár testileg, akár lelkileg.

De szintén nehéz lenne boldogságról beszélnünk, ha úgy éljük az életünket, hogy másokat gátolunk, másokat lehúzunk, leértékelünk, semmibe veszünk és nem próbálunk egy harmóniát fenntartani életünk különböző szereplői és területei között. Ez pont az etika ellentéte lenne. Ezt hívjuk etikátlan hozzáállásnak az élethez, másokhoz.

Amikor szembe megyünk azzal, amit szívünk mélyén helyesnek, jónak tartunk, az az etikátlanság. Ugyan lehet, hogy ilyenkor pillanatnyi haszonra tesz valaki szert, de semmi esetre sem boldogságra. Ez egy rövid távú és elhibázott gondolkodás, ha valaki igazán és hosszú távon boldog szeretne lenni.

Gondoljunk csak bele, ha igaz, hogy az ember alapvetően jó és alapvető szándéka van a jóra, márpedig én úgy hiszem igaz, és szembe megy mindezzel, mi lesz ennek az eredménye? Egy etikátlanságnál az első ember, aki teljes mértékben tudja, hogy mit tett, az ő maga lesz. Az, aki elől soha semmit nem fog tudni eltitkolni, az saját maga lesz. És az ember önmaga rabja tud lenni. Önmaga saját rossz cselekedeteinek, döntéseinek és korlátjainak rabja. Nincs ennél pokolibb. Saját szeme előtt hullik szét önmaga önbecsülése. Még akkor is így van, ha LÁTSZÓLAG BOLDOG életet él. És a hangsúly a boldognak látszón, vagyis a látszólagosságon van. Ez NEM igazi boldogság, csak látszólagos, csak felszíni. És leggyakrabban az ilyen embereknek valójában szomorú élete van és semmiesetre sem igazi, őszinte barátokkal övezett.

A választás szabadsága

Természetesen mindenkinek megvan a lehetősége, hogy új utat jelöljön ki magának. Mert hiszem, hogy mindenki képes változni és képes új irányba állítani az életét, ha valódi, erős szándéka van és kellőképp eltökélt a változásra, változtatásra. Minden tiszteletem azoké, akik képesek voltak ránézni, hogy rossz úton járnak és képesek voltak változtatni rajta. Elismerésre és tiszteletre méltó.

De ha mindezzel tisztában vagyunk, egyszerűbb, ha rögtön a helyes utat választjuk, de legalábbis törekszünk arra. Ha segítjük önmagunkat és másokat cselekedeteinkkel.

Néha talán tűnhet nehezebbek ez az út, de ha belegondolunk, valójában ez a könnyebb, hisz ez teszi lehetővé az igaz és hű barátokat, a hosszú távú támogató párkapcsolatot, a harmonikus családi együttléteket, a hosszú távú sikert és annak megélését másokkal, hisz nincsenek alantas szándékok, nincs eltiprás, nincs megalázás vagy becsapás, csak segítő és jó szándék. És pontosan ez, vagyis az élethez, az élet valamennyi területéhez való etikus hozzáállás biztosítja az igazi boldogságot és egy emberhez méltó, igazán örömteli, inspiráló életet.

Nem érdemes alább adni!

Az életed és annak irányítása a te kezedben van! Alakítsd hát jól! Sok szerencsét, de leginkább tudatosságot kívánok hozzá!

És sose feledd, hogy az etika boldogít!

Barátsággal: Novák Antónia